Leer alvast luisterruis herkennen en de uitgangspunten van een motiverend gesprek.

Free Content

Communic8 (communic’eight’);
hoe jij luissterruis leert herkennen

In communicatie spreken we vaak over ‘ik & de ander’. We trachten hiermee een vorm te definiëren waarlangs we de werking van communicatie en diens effecten op elkaar kunnen uitleggen.

In onze trainingen én coachings hanteren we vaak het model dat wij de communicatie-8, oftewel Communic8 noemen:

Effectieve communicatie
Stel je voor dat jullie (jij en de ander) je vrij begeven op het 8’je. In het groene vlak ervaren jullie de meest effectieve communicatie.

  Hierdoor:

  • voel je verbinding
  • bespreek je bijvoorbeeld op een procesniveau met elkaar
  • weet je tot afspraken te komen
  • ervaren jullie beiden een volwassen niveau van communiceren

  Ga in herinnering eens terug naar een moment waarbij je dit bovenstaande niet ervaren hebt. Hoe heb je de communicatie tussen jullie toen ervaren?

  Communiceren vanuit emotionele lading
  Veelal zien wij in onze praktijk dat één van de gesprekspartners communiceert vanuit een emotionele lading. Hierdoor treedt er bijvoorbeeld ruis of verstoring op in de communicatie. Een logische, vrij natuurlijke manier van hierop reageren is om ook in de emotie te schieten.

  Wanneer jullie beiden ‘boven” in het 8’je zitten met jullie communicatie. Dan is het onwaarschijnlijk dat jullie beiden een prettige, effectieve communicatie ervaren.

  Wij leren je hoe je de werking van dit model kunt gaan herkennen in jouw dagelijkse praktijk én welke vaardigheden je in kunt zetten om dit proces zelf te beïnvloeden

   

  Motiverende Gespreksvoering; de uitgangspunten

  Motiverende Gespreksvoering (MG) is gebaseerd op de Zelfdeterminatie Theorie (ZDT). Het gaat uit van een tweetal fundamenten:

  in de basis de grondhouding die iemand aanneemt in het gesprek
  de psychologische basisbehoeften (Autonomie, Betrokkenheid, Competent en Doelmatig)

  Om van hieruit in gesprek met de ander te gaan, volgens de theorie van MG, gebruiken we de volgende uitgangspunten:

  Goed en constructief gesprek
  Iedere vorm van communicatie volgens MG start met de samenwerking tussen jou en de ander. In deze samenwerking leg je een basis voor een goed en constructief gesprek. Dit doe je door letterlijk contact te maken met de ander. Vanuit dit contact werk je aan de verbinding tussen jou en de ander. Dit kun je heel expliciet maken in je contact, bijvoorbeeld door:

  het benoemen van de aanleiding van het contact
  de doelstelling voor dit moment
  wellicht ook het verwachte resultaat
  Wanneer de ander expliciet instemt met deze verbinding, spreken we van een gelijkwaardigheid tussen jou en de ander.

  Informatie boven tafel krijgen
  Veelal merken wij in onze praktijk dat je hiermee een uitstekende basis legt voor een gesprek volgens MG. Hierdoor creëer je ruimte voor je volgende uitgangspunt in het gesprek: op een ontlokkende wijze de benodigde informatie boven tafel krijgen van de ander.

  Wij leren je met motiverende coaching hoe je de werking van dit model kunt gaan herkennen in jouw dagelijkse praktijk én welke vaardigheden je in kunt zetten om dit proces zelf te initiëren.

   

  Kijk op onze pagina Motiverende Gespreksvoering of neem direct contact met ons op.

  Kom gerust langs voor een kop koffie en een goed gesprek.

  3 + 2 =

  033 888 39 39
  info@coachstation.nl
  Adres

  CoachStation
  Notarisappelgaarde 40
  3824 AH Amersfoort
  KvK nummer: 63951258

  “Wat mijzelf vooral verbaasde dat de verandering die ik heb ingezet, eigenlijk veel makkelijker is dan ik van te voren had kunnen bedenken.”

  Coachstation | 2024

  Volg ons op

  linkedin--v1 instagram-new