Wat wil jij graag ontwikkelen?

Vaardigheden & Competenties

 • N Initiatief nemen
 • NOvertuigen
 • N Coachen
 • NEmpathie tonen
 • NSamenwerken
 • NKlantgericht communiceren
 • NLuisteren
 • NMotiveren

Vaardigheden en competenties

De organisatie waarin je werkt is continue in beweging. Je realiseert je dat dit ook andere competenties en vaardigheden van jou of je team vraagt. Je twijfelt of je dit kunt waarmaken. Omdat je twijfelt of je de vaardigheden in huis hebt, zoek je gerichte ondersteuning van een coach. 

Na een persoonlijk coachingstraject:

 • Krijg je helder over welke competenties of vaardigheden het gaat bij jou,
 • Waar je met je ontwikkeling hierover naartoe wilt,
 • Welke blokkades hierbij kunnen optreden.

Herken jij je in de volgende vragen?

 • Initiatief tonen, hoe doe ik dat eigenlijk?
 • De organisatie wil een bepaalde richting op, hoe neem ik mijn team hierin mee?
 • Ik wil graag beter samenwerken met mijn collega’s, wat heb ik daarvoor nodig?
 • Ik wil meer doelgerichte informatie uit mijn klant halen, maar hoe krijg ik dat voor elkaar?
 • Waarom doen ze niet gewoon wat ik zeg? Of moet ik zelf wat veranderen?

Deze vorm van coaching is een persoonlijk ontwikkeltraject dat er op gericht is om jouw vaardigheden en competenties zo te ontwikkelen dat alle stakeholders (medewerkers, klanten, collega’s, management) profijt ervan hebben. Als jij overtuigd bent van je eigen kwaliteiten, neem je de mensen in je omgeving makkelijker mee in de weg die je in wilt slaan. Toch sta je er soms alleen voor en ben je op zoek naar een sparringpartner. Deze partner kunnen wij voor jou zijn. Met onze jarenlange ervaring weten wij waar je tegen aan kunt lopen. Hier willen wij jou graag bij helpen.

In deze vorm van 1-op-1-coaching bekijken we welke competenties en vaardigheden je nu hebt, welke je straks nodig hebt en waar voor jou eventueel blokkades zitten.

Groepscoaching of training

Naast individueel ontwikkelen van vaardigheden en competenties, biedt Coach Station dit ook als een training voor meerdere deelnemers aan.

De inhoud en aanpak van een leertraject dat ondersteund wordt met een training vanuit ons verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het traject bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

Intake

Doel van deze intake is om onder andere:

 • kennismaken met elkaar
 • de vraagstelling en doelstellingen van het leertraject helder te krijgen
 • te inventariseren wie de deelnemers zijn, wat het opleidingsniveau, voorkennis enz. is
 • voor organisatie en deelnemers de gewenste situatie te formuleren (hiervoor kan het nodig zijn om één of meerdere deelnemers voorafgaand aan de eerste trainingsdag te interviewen)
 • algemene informatie over werkwijze, aanpak en wat verder nodig is te ontvangen

Deze intake is vrijblijvend en duurt ongeveer 1 uur en resulteert in een offerte met daarin onder meer:

 • beschrijving huidige en gewenste situatie
 • vraagstelling aan ons
 • omschrijving van de opdracht
 • plan van aanpak met daarin onder andere wijze van trainen, frequentie, planning, aantal 
 • investering

Uitvoering training

Voorafgaand aan de uitvoering ontvang je een duidelijke actielijst. Op deze actielijst staat onder andere wanneer en wie voorbereidingen treft zoals:

 • regelen interne vergaderfaciliteiten
 • uitnodigen van deelnemers 

Tijdens de trainingsdagen is er altijd ruimte voor afstemming en bijsturing. 

Onze trainingen kenmerken zich door een mix van het -interactief- behandelen van de theorie en de werking hiervan in de dagelijkse praktijk van jullie organisatie. We stimuleren sowieso altijd een actieve en kritische houding van onze deelnemers

Afronding

Na de trainingen vindt er een evaluatie plaats tussen jij als opdrachtgever om te bespreken wat de leereffecten en ervaringen zijn geweest. 

Kom gerust langs voor een kop koffie en een goed gesprek.

5 + 11 =

033 888 39 39
info@coachstation.nl
Adres

CoachStation
Notarisappelgaarde 40
3824 AH Amersfoort
KvK nummer: 63951258

“Wat mijzelf vooral verbaasde dat de verandering die ik heb ingezet, eigenlijk veel makkelijker is dan ik van te voren had kunnen bedenken.”

Coachstation | 2024

Volg ons op

linkedin--v1 instagram-new