Wat wil jij duurzaam veranderen?

Motiverende Gespreksvoering

 • NIntrinsieke motivatie
 • NDirectief communiceren
 • N Klanttevredenheid
 • NDoelgericht communiceren
 • NZelfsturing vergroten
 • NKlantbeleving
 • NGedragsverandering
 • NRelatie ‘ik en de ander’

Motiverende coaching

Merk je dat anderen niet doen wat je verwacht of houden ze zich niet aan de gemaakte afspraken? Met je afdeling heb je regelmatig overleg, waarin jullie goed afstemmen wie wat doet. Toch verloopt het in de praktijk anders. Maar je kunt de vinger er niet op leggen waar het misgaat. Je hebt eigenlijk behoefte aan een extra paar ogen.

Wij kunnen deze extra paar ogen voor jou zijn en helpen jou en je afdeling het echte gesprek met elkaar aan te gaan. Wij laten je ontdekken wat jullie motiveert. Met deze aanpak verbeter jij het resultaat voor de organisatie doordat iedereen in staat is om de aanwezige kwaliteiten en talenten optimaal te benutten.

Motiverende Gespreksvoering

Deze coaching is specifiek gericht op de theorie van Motiverende Gespreksvoering, afgekort MG. Door jezelf vragen te stellen over de motivatie en drijfveren van de ander, leer je gesprekken zo te voeren dat je bij anderen de intrinsieke motivatie raakt. 

De 4 psychologische basisbehoeften vormen samen de intrinsieke motivatie. Deze 4 basisbehoeften zijn:

 • autonomie
 • betrokkenheid
 • competentie
 • doelmatig

Door deze 4 psychologische basisbehoeften bij jezelf en bij collega’s te onderzoeken, kun je de intrinsieke motivatie stimuleren.

Communiceren volgens de theorie van MG is dé standaard voor veel afdelingen die te maken hebben met klantcontact. MG is tegenwoordig de manier om in de klantcommunicatie de klantbeleving centraal te stellen. Wij zijn de specialist in het coachen op deze vorm van communicatie in Nederland.

Training Motiverende Gespreksvoering

Het is mogelijk om deze coaching ook als groep of afdeling te volgen. In een groep van maximaal 6 personen leggen we jullie eerst de theorie uit, aangevuld met veranderstrategieën zoals de Cirkel van Gedragsverandering van Prochaska & DiClemente en transactionele analyse. Vervolgens gaan we aan de slag met cases en groepsoefeningen.

Waar we bij individuele coaching focussen op de specifieke leerwens van het individu, heeft de groepstraining een algemener karakter om zo de hele groep aan te spreken.

Beschrijving aanpak voor trainingen.

De inhoud en aanpak van een leertraject dat ondersteund wordt met een training vanuit ons verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het traject bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

Intake

Doel van deze intake is om onder andere:

 • kennis te maken met elkaar
 • de vraagstelling en doelstellingen van het leertraject helder te krijgen
 • te inventariseren wie de deelnemers zijn, wat het opleidingsniveau en het kennisniveau is
 • daarmee voor de organisatie en deelnemers de gewenste situatie te formuleren (hiervoor kan het nodig zijn om één of meerdere deelnemers voorafgaand aan de eerste trainingsdag te interviewen)
 • algemene informatie over werkwijze, aanpak en wat verder nodig is te ontvangen

Deze intake is vrijblijvend en duurt ongeveer 1 uur en resulteert in een offerte met daarin onder meer:

 • beschrijving huidige en gewenste situatie
 • vraagstelling aan ons
 • omschrijving van de opdracht
 • plan van aanpak met daarin onder andere wijze van trainen, frequentie, planning, aantal investering

Uitvoering trainingen

Voorafgaand aan de uitvoering ontvang je een duidelijke actielijst. Hierin staan onder andere wanneer en wie de benodigde voorbereidingen treft zoals:

 • regelen interne vergaderfaciliteiten
 • uitnodigen van deelnemers

Tijdens de trainingsdagen is er altijd ruimte voor afstemming en bijsturing. 

Onze trainingen kenmerken zich door een mix van het -interactief- behandelen van de theorie en de werking hiervan in de dagelijkse praktijk van jullie organisatie. We stimuleren sowieso altijd een actieve en kritische houding van onze deelnemers.

Afronding

Na de trainingen vindt er een evaluatie plaats tussen jou als opdrachtgever en ons om te bespreken wat de leereffecten en ervaringen zijn geweest. 

Kom gerust langs voor een kop koffie en een goed gesprek.

9 + 10 =

033 888 39 39
info@coachstation.nl
Adres

CoachStation
Notarisappelgaarde 40
3824 AH Amersfoort
KvK nummer: 63951258

“Wat mijzelf vooral verbaasde dat de verandering die ik heb ingezet, eigenlijk veel makkelijker is dan ik van te voren had kunnen bedenken.”

Coachstation | 2024

Volg ons op

linkedin--v1 instagram-new